Student's Products

List of Course Products by Students

 • Published Journal Articles

No.

Sudent's Name

Year

Title of Product

Course/ Lecturer

Link

1.

Hevina Ayu Arivah

2023

Etika Komunikasi dalam Naskah Wicara Dora tuwin Wicara Temen tumrap ing dalem Sesrawungan. Sutasoma, Jurnal Sastra Jawa, Vol. 11, No. 1.

Filologi Antarbidang/  Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://journal.unnes.ac.id/sju/sutasoma/article/view/64278

 

2.

Devita Herda Ayu Mayasari

2023

Kajian Kodikologi: Iluminasi dalam Serat Jayalengkara Wulang, Jurnal Arnawa, Vol. 1, No. 1.

Kodikologi/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://journal.ugm.ac.id/v3/arnawa/article/view/11241

 

3.

Amita Hayuningtyas

2020

Filosofi dan Pendidikan Karakter dalam Teks Sĕrat Ménak Saréhas Dumugi Ménak Sorangan melalui Tokoh Amir Ambyah, Jurnal Diksi, Vol. 28, No. 2

Analisis Manuskrip Jawa/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/33202

 

4.

Restu Budiyanti

2023

Feminisme dalam teks Paribasan Swarga Nunut Naraka Katut

Metodologi Penelitian/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/65702

5.

Eksi Kumalasari

2022

Ilustrasi Kalender Jawa dalam Teks Wilangan Wulan, kang Becik kang Ala

Tugas Akhir Skripsi/ Dra. Hesti Mulyani, M.Hum.

https://journal.uny.ac.id/index.php/kejawen/article/view/49188

6.

Rahma Qori Fadzilah

2019

Sĕrat Weddhakarana: Panduan Meraih Keinginan dalam Budaya Jawa

Filologi Antarbidang/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/kawruh/article/view/404

7.

Rokhimah Fitri

2023

Kesialan dari Gugon Tuhon Angka 13 dalam Teks Sĕrat Gugon Tuhon

Filologi Antarbidang/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/kawruh/article/view/4470

8.

Retno Febriyani

2022

Keselarasan Sifat Allah dalam al-Qur’an dan Sĕrat Triluka Sabda Bawana ingkang Langgeng

Filologi Antarbidang/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/kawruh/article/view/2281

9.

Fakhrizaldi Mufti Dzikriya

2022

Dialek Jawa Timur dalam Kumpulan Video Youtube Playlist Bondo Wani oleh Majelis Lucu

Dialektologi/ Dra. Siti Mulyani, M.Hum.

https://journal.uny.ac.id/index.php/kejawen/article/view/50201

10.

Refandra Dwi Kurniawan

2022

Analisis Semantik Nama Warga Dusun Selorejo RT 03 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Semantik/ Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

https://journal.uny.ac.id/index.php/kejawen/article/view/49989

11.

Syifaiyah

2022

Tradisi Bancakan Sega Ulih untuk Wanita Hamil di Desa Ngadirejo, Temanggung

Metodologi Penelitian/ Dr. Doni Dwi Hartanto, M.Pd.

https://journal.uny.ac.id/index.php/kejawen/article/view/58711


 • Published Essay Articles by Students

No.

Student's Name

Year

Title of Product

Course/ Lecturer

Link

1.

Ravi Zam-Zam L

2020

Empring: Elinga marang sing Peparing dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

2.

Tulus Sugiantoro

2020

Selasa Wage: Karawitan dadi Langgenge? dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

3.

Kunthi Surya Rahmawati

2020

Museum Minangka Objek Wisata Pinunjul dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

4.

Gustiana Mardika Wati

2020

Flash Mob: Nepangaken Kabudayan Klasik Kanthi Cara Modern dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

5.

Immanuel Ardiatama

2020

Musik lan Wayang, Sarana Nglestantunaken Basa Jawi ing Era Milenial dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

6.

Muhammad A. Saputra

2020

Dhagelan Wayangan ingkang Dangu, Ingkang Samenika Dipunantu-antu dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

7.

Sasrini Nurhayati

2020

Gunung Merapi: Medeni, Ngandhani, Supados Ngerti dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

8.

Salma Rizqi Al Faatihah

2020

Tatakrama ing Zaman Milenial dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing

9.

Vanessa Intan Pratiwi

2020

Etika Jawa Luntur Urip dadi Ajur dalam Gendhing Mangngkung Laras: Antologi Esai Budaya Jawa, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Nyerat Karya Tulis Ilmiah (Menulis Karya Tulis Ilmiah)/ Venny Indria Ekowati, M.litt.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCXO1fDxLS-f0m2hoJv0tMMCvtn2n55Y?usp=sharing


 • Learning Outcome Videos

No

Student's Name

Year

Title of Product

Course/ Lecturer

Link

1.

Istuti Gutami

2020

Mikro Teaching Materi Sandhangan Wyanjana

Mikro Teaching/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://www.youtube.com/watch?v=NhetlSbA-Zo

2.

Istuti Gutami

2020

Mikro Teaching Materi Tembang Durma Rangsang Sl.9

Mikro Teaching/ Venny Indria Ekowati, M.Litt.

https://www.youtube.com/watch?v=BTHo8lnr2N0

3.

- Bagas Anadita Lasono

- Nazula Nur Masitoh

- Rizky Nur Ramadhani

- Yogakirana Syahrul

2023

Maos Naskah Jawi Sĕrat Sharif Hidayatullah Pupuh Asmaradana

Maos Naskah Jawi (Membaca Naskah Kuno Jawa)/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=IVuj6stGi6Y

4.

- Anisa Indah Ambarsari

- Nadia Vindy

- Indah Kusuma

- Hesti Suryani

2023

Maos Naskah Jawi Serat Aji Saka Pupuh Pangkur

Maos Naskah Jawi (Membaca Naskah Kuno Jawa)/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=JxURO69eAZc

5.

Trisna Putri

2023

Pranatacara Merti Dusun

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=CqTd8rST2bU

6.

Annisa Yuliana

2022

UAS Pranatacara

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=zsnNPNtHtZ8

7.

Fakhrizaldi Mufti Dzikriya

2021

UAS Pranatacara-Fakhrizaldi-Seserahan Ijab

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=H6m_1mx-RZc

8.

- Bekti Pangastuti

- Firmansyah Zaenuri

- Yogalih Sangaulis P.

2023

UAS_Kepenyiaran23

Kepenyiaran/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=gngCbJX7Zvw

9.

 • Waliy Asluki
 • Risa Feriyanti
 • Firda Ummaiyah
 • Lisa Anggraini

2023

UAS Kepenyiaran Bahasa Jawa 2023 UNY – Jagad Warta

Kepenyiaran/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=5Q47tT8hh-Q

10.

Mohamad Kamincoiri

2022

UAS Kepenyiaran

Kepenyiaran/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=xjhQDWW9-1A

11.

Indri Cahyo Antoko

2023

Ujian Mata Kuliah Ngripta Gendhing oleh Indri Cahyo

Ngripta Gendhing (Penciptaan Lagu)/ Dr. Sukisno, M.Sn.

https://www.youtube.com/watch?v=JrtWyj3cV7E

12.

Andi Saputra

2023

Ujian Mata Kuliah Ngripta Gendhing oleh Andi Saputra

Ngripta Gendhing (Penciptaan Lagu)/ Dr. Sukisno, M.Sn.

https://www.youtube.com/watch?v=CinCI6PmR4A

13.

Anissa Kurata A

2023

Ujian Mata Kuliah Ngripta Gendhing oleh Anisa Kurata A

Ngripta Gendhing (Penciptaan Lagu)/ Dr. Sukisno, M.Sn.

https://www.youtube.com/watch?v=wWUD0DE4RwU

14.

 • Natalia Tyas Fitriani
 • Fitri Anifatul Wachidah

2022

Maos Naskah Jawi Carik Sekar

Maos Naskah Jawi (Membaca Naskah Kuno Jawa)/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=vQnUwXgzBFI

15.

 • Deni Sugiharto
 • Vivi Nurgarhani
 • Nusareza

2022

Maos Naskah Jawi Sekar Serat Selarasa Pupuh Asmarandana

Maos Naskah Jawi (Membaca Naskah Kuno Jawa)/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=n9iYZRdQbBA

16.

 • Perti Erawati
 • Desta Fortuna
 • Rias Wahyuni
 • Melan Nur Hasanah

2023

Babad Pajang Pupuh Durma Maos Naskah Jawi

Maos Naskah Jawi (Membaca Naskah Kuno Jawa)/ Ghis Nggar Dwiadmojo, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=wz9bnimVdJE

17.

Sanggar Sastra Kelas A Angkatan 2021 PBD FBSB UNY

2023

Pentas Sanggar Sastra Paguyuban Anggakara “Setaman”

Sanggar Sastra Jawa/

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

https://www.youtube.com/watch?v=Y74ETkvI9-0

18.

Sanggar Sastra Paguyuban Bhra Wilasa kanthi Lampahan Banyu Geni

2022

Pentas Sanggar Sastra “Banyu Geni”

Sanggar Sastra Jawa/

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

https://www.youtube.com/watch?v=B5eRI00rGY8

19.

Paguyuban Cakra Byuha Kelas C Angakatan tahun 2021

2023

Pementasan Sanggar Sastra Jawa Lakon “Hangrukti Rasa”

Sanggar Sastra Jawa/

Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

https://www.youtube.com/watch?v=1qOE6dPghLM

20.

Hanang Ari Wicaksono Nugroho

2023

UTS Pranatacara Tarub

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=gYEuuYs9mks

21.

Pintaka Agda Ayu Azizah

2022

UAS Pranatacara Panggih Yk

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=EUeqnaaEK00

22.

Vivi Nurhargiani

2023

UTS Pranatacara Tarub

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=N0XooQI6M_s

23.

Nindya Ayu

2022

UTS Pranatacara Tarub

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=tEpAxqNGsOg

24.

Annisa Nugraheni

2024

UAS Pranatacara Ijab Qobul

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=fZqUYVEBBRI

25.

Dyah Irawati

2024

Pranatacara Ijab Qobul

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=q3g5wOaHjQk

26.

Yessi Rahmawati

2023

UTS Pranatacara Tarub

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=IeBlYLwjaRU

27.

Nikmatul Dwi

2023

Pranatacara Tradisi Ruwat Sukerta

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.

https://www.youtube.com/watch?v=30xzVpEwOxM

28.

Hasta Prima Airlangga

2022

UAS Pranatacara Panggih YK

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd

https://www.youtube.com/watch?v=ui2-6YBssJE

29.

Anis Solekhah

2023

Pranatacara Tradisi Nyadran

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd

https://www.youtube.com/watch?v=oDMLGHHfT6s

30.

Mutiara Suci Nur’aini

2023

Pranatacara Tedhak Siten

Pranatacara/ Prof. Dr. Suwarna, M.Pd

https://www.youtube.com/watch?v=laqHmBx9vCc